Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Prvé známky hladu u dieťaťa

Základným predpokladom dojčenia na požiadanie dieťaťa je rozpoznanie a reakcia na skoré signály hladu dieťaťa a prikladanie na prsník tak často, ako dieťa vyžaduje.

Matka by sa mala postupne naučiť rozoznávať signály a gestá svojho dieťaťa a mala by ich vedieť uspokojiť.

Rozpoznanie signálov hladu dieťaťa zvyšuje u matky dôveru vo vlastné schopnosti a úspešné dojčenie.

Skoré signály hladu u dieťaťa:

  • mľaskanie a sacie pohyby úst dieťaťa
  • rýchle pohyby hlavy a očí do strán, dieťa hľadá prsník
  • pohyb ruky k ústam
  • nepokoj

Plač dieťaťa je neskorý príznak hladu a sťažuje efektívne dojčenie.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012