Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Kontakt koža na kožu

  • podporuje efektívne satie dieťaťa na prsníku
  • zlepšuje vzájomnú vzťahovú väzbu
  • zlepšuje kontrolu telesnej teploty dieťaťa
  • stabilizuje hladinu krvného cukru
  • urýchľuje vylučovanie stolice a znižuje riziko novorodeneckej žltačky
  • pozitívne podporuje dĺžku dojčenia
  • stimuluje uvoľnenie oxytocínu, ktorý podporuje zavinovanie maternice, vylučovanie materského mlieka a vzájomnú väzbu medzi matkou a dieťaťom
  • podporuje senzomotorický vývin dieťaťa

Medzi matkou a jej bábätkom vzniká intenzívne vzájomné puto, ktoré vytvára základ všetkých vzťahov, ktoré si dieťa v budúcnosti vytvorí. Matka sa postupne naučí vnímať signály a gestá, ktorými dieťa odpovedá na podnety z vonkajšieho prostredia, a naučí sa na ne primerane reagovať.

Správne priloženie dieťaťa k prsníku a správna technika satia podporujú efektívne vylučovanie materského mlieka.

Kontakt koža na kožu začína už na pôrodnej sále počas bondingu. Dieťa je po narodení vyložené na kožu matky, necháme dotepať pupočník, po jeho prerušení naložíme bezpečne svorku. Dieťa jemne osušíme, dáme mu čiapku, plienku a prikryjeme ho dekou.

Dieťa je uložené na brucho matky. Matka sa snaží dieťatku dlaňou podporiť nôžky, aby vedelo využiť svoj reflex a odtlačilo sa na hrudník k prsníku.

Tento postup nazývaný aj BREAST CROWL má 9 fáz, počas ktorých sa dieťaťu podarí dostať až k prsníku a dokáže sa samo prisať. Matka mu v jeho snahe pomáha, stimuluje ho, dbá na to, aby vedelo dobre dýchať (hlavička dieťaťa je otočená nabok).

V kontakte skin to skin pokračuje matka aj počas hospitalizácie, vyzlečené dieťa iba v jednorazovej plienke si položí na hrduník a prikryje ho dekou. Skin to skin kontakt je vhodný, keď je dieťa spavé alebo slabo saje, na povzbudenie jeho pocitu istoty a zlepšenie jeho aktivity. Pomáha aj deťom, ktoré sú viac uplakané alebo nepokojné.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012