Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Význam materského mlieka pre matku

  • Znižuje riziko rakoviny prsníka (každé 2 mesiace kumulovaného dojčenia ↓riziko o 4,3%)
  • Znižuje riziko nádorov ovárií (u žien, ktoré dojčili 6 mesiacov - ↓ riziko o 17%, u tých, ktoré dojčili 6-12 mesiacov o 28%)
  • Laktačná amenorea (počas dojčenia väčšina žien nemá menštruačný cyklus, nekrváca)
  • Znižuje riziko vzniku diabetu II. typu (o 9% pri dojčení > 1 rok)
  • Znižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení (dojčenie > 12 mesiacov - ↓ incidencia hypertenzie, hyperlipidémie)
  • Znižuje riziko vzniku osteoporózy
  • Neskorší nástup menopauzy

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012