Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Správne priloženie

Správna technika dojčenia pomáha predchádzať vzniku problémov s dojčením. Správne priloženie dieťaťa k prsníku a správna technika satia podporujú efektívne vylučovanie materského mlieka.

Pri správnom priložení na prsník:

Dieťa:

 • ústa má široko otvorené
 • jeho brada sa dotýka prsníka
 • pery sú vyšpúlené von
 • jazyk presahuje spodnú peru
 • viac dvorca vidieť nad ústami ako pod nimi (asymetrické priloženie k prsníku)
 • brada je hlboko zanorená do prsníka, bradavka s dvorcom potom leží na žliabkovito ohnutom jazýčku
 • pri efektívnom satí vidieť pohyby sánky, spánkovej oblasti aj uši

Matka:

 • pohodlne sedí, podopiera prsník tak, že palec leží nad dvorcom (asi 3 cm nad bradavkou)
 • drží dieťa tak, aby bolo obrátené tvárou a celým telom k nej, jeho ústa sú vo výške prsnej bradavky, ucho, rameno a bedro sú v jednej línii
 • rukou pritláča dieťa k sebe za chrbátik, jemne podopiera hlavičku
 • prikladá dieťa k prsníku, nie naopak
 • stimuluje pery dieťaťa bradavkou, počká kým otvorí ústa a jazyk vyplazí cez dolnú peru
 • počká, kým dieťa nájde bradavku a správne ju uchopí

Ak satie dieťaťa na prsníku spôsobuje bolesť, matka vyberie prsník z úst dieťaťa (jemným vsunutím svojho malíčka do kútika úst dieťaťa na zníženie podtlaku, ktorý dieťa vytvára) a skúsi ho priložiť znova. Je prirodzené, že priloženie dieťaťa na prsník je potrebné najmä v prvých dňoch opakovať.

Prsníky sú počas dojčenia postupne mäkkšie, z druhého prsníka môže odkvapkávať materské mlieko, matka môže pociťovať intenzívne sťahy maternice. Dieťa je uvoľnené, ospalé a možno ho počuť prehĺtať. Má vlhké pery, v kútiku úst mu môže byť vidno mlieko. Rytmické pohyby satia a prehĺtania sa striedajú s krátkymi pauzami.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012