Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

UK Praktické informácie pre úspešné dojčenie

1. KONTAKT KOŽA NA KOŽU (SKIN-TO-SKIN)

 • Podporuje efektívne satie dieťaťa z prsníka.
 • Zlepšuje vzájomnú vzťahovú väzbu.
 • Zlepšuje kontrolu telesnej teploty dieťaťa.
 • Stabilizuje hladinu krvného cukru u dieťaťa.
 • Urýchľuje vylučovanie prvej stolice dieťaťa, čím znižuje riziko novorodeneckej žltačky.
 • Uvoľnením oxytocínu podporuje zavinovanie maternice a vylučovanie materského mlieka.
 • Pozitívne podporuje dĺžku dojčenia.
 • Podporuje senzomotorický vývin dieťaťa.

2. ZAČIATOK LAKTÁCIE

 • Počas prvých dní po pôrode dostáva dieťa od matky veľmi cennú tekutinu – kolostrum. Aj keď jeho množstvo v prvých hodinách nie je veľké, väčšinou dieťaťu stačí. Aj malé množstvo kolostra obsahuje veľa imunoaktívnych zložiek posilňujúcich imunitný systém dieťaťa. Kolostrum je ľahko stráviteľné, má laxatívny účinok (pomôže dieťaťu ľahšie vylúčiť väzkú hustú smolku).
 • Na tretí až štvrtý deň po pôrode sa začína tvoriť viac materského mlieka, čo sa môže prejaviť zväčšeným napätím alebo naliatím prsníkov.

3. EFEKTÍVNE DOJČENIE

 • Časté kŕmenie aj v noci zabezpečí dostatočnú tvorbu mlieka zodpovedajúcu potrebám dieťaťa.
 • Dieťa je dojčené na požiadanie (podľa potrieb dieťaťa) 8 až 12-krát za 24 hodín (prípadne aj viackrát).
 • Prvá stolica dieťaťa je väzká čierna, tzv. smolka, postupne sa farba stolice mení na zeleno-žltú.
 • Moč môže byť v prvých dňoch sfarbený do ružovo-oranžova (prítomnosťou urátových solí), neskôr pri lepšej hydratácii je moč svetlejší.
 • Na konci prvého týždňa má dieťa pri adekvátnom príjme mlieka 6 až 8 mokrých plienok za deň.

4. PRODUKCIA MATERSKÉHO MLIEKA

Produkcia materského mlieka je prispôsobená potrebám dieťaťa. Množstvo vytvoreného materského mlieka závisí od častého prikladania a dĺžky satia dieťaťa na prsníku.

Dokrmovanie umelým mliekom alebo ponúkanie cumľa na upokojenie v počiatočnej fáze dojčenia môže narušiť tento regulačný mechanizmus, preto sa všeobecne neodporúča. O potrebe dokrmovania rozhoduje lekár v indikovaných prípadoch.

5. SIGNÁLY HLADU DIEŤAŤA

Matka sa postupne naučí rozoznávať signály a gestá svojho dieťaťa.

Medzi prvé signály hladu patrí:

 • nepokoj
 • otáčanie hlavy a očí dieťaťa do strán, dieťa hľadá prsník
 • dieťa vykonáva jemné sacie pohyby, vkladá ruky do úst, mľaská

Plač je neskorý prejav hladu!

6. SPRÁVNE PRILOŽENIE DIEŤAŤA

Pri prikladaní dieťaťa na prsník je potrebné počkať na moment, keď dieťa naširoko otvorí ústa a vtedy vložiť bradavku aj s veľkou časťou dvorca hlboko do úst dieťaťa.

Dieťa:

 • ústa široko otvorené
 • jeho brada sa dotýka prsníka
 • pery sú vyšpúlené von, jazyk presahuje dolnú peru
 • viac dvorca vidieť nad ústami ako pod nimi (asymetrické priloženie na prsník)
 • pri satí sa pohybujú spánky a uši dieťaťa

Matka:

 • zvolí si stabilnú polohu, v ktorej sa cíti pohodlne a privinie si dieťa k sebe
 • drží dieťa tak, aby bolo obrátené tvárou a celým telom k nej, jeho ústa sú vo výške prsnej bradavky, pričom ucho, ramená a bedrá sú v jednej línii
 • rukou pritláča dieťa k sebe za chrbátik, jemne mu podopiera hlavičku
 • podopiera prsník tak, že palec drží asi 3 cm nad bradavkou a ostatné prsty pod bradavkou
 • stimuluje pery dieťaťa bradavkou a čaká, kým otvorí doširoka ústa
 • počká, kým dieťa nájde bradavku a správne ju uchopí

7. POLOHY PRI DOJČENÍ

Asymetrická poloha

Poloha madony

Futbalová poloha

8. POPÔRODNÉ ZMENY HMOTNOSTI

 • Po prirodzenom popôrodnom hmotnostnom úbytku (cca 10% pôrodnej hmotnosti) nedochádza pri efektívnom dojčení k ďalšej strate hmotnosti od 3. dňa života. Pri dostatočnom dojčení by malo dieťa vyrovnať hmotnostný úbytok do 10. dňa a ďalej pravidelne prospievať.
 • Väčšina dojčiat zdvojnásobí svoju pôrodnú hmotnosť okolo 4. mesiaca.

9. AKO DLHO DOJČIŤ?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča výlučné dojčenie počas prvých 6 mesiacov. Následne možno pokračovať v dojčení so súčasným zavádzaním nových príkrmov, dojčiť do 2 rokov života alebo aj dlhšie – podľa individuálnych preferencií dieťaťa a matky.

10. PORADENSTVO

 • Počas pobytu na Novorodeneckej klinike M. Rusnáka Vám v oblasti dojčenia odborne poradí zdravotnícky personál.
 • Po prepustení Vám v prípade potreby laktačné poradenstvo poskytne laktačný poradca v mieste Vášho bydliska. Kontakt nájdete na www.institutdojcenia.sk

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012