Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Význam materského mlieka pre dieťa

Prvé dni po pôrode sa tvoria prvé kvapky KOLOSTRA (mledzivo), ktorého význam je najmä:

  • imunologický (obsahuje veľa protilátok, bielych krviniek a ďalších zložiek, ktoré pomôžu imunitnému systému dieťaťa v boji proti patogénnym mikroorganizmom)
  • laxatívny (pomôže svojím zložením uľahčiť vylúčenie prvej stolice – smolky)

Postupne sa materské mlieko mení na prechodné a nakoniec na zrelé mlieko.

Význam materského mlieka je najmä:

  • nutričný (obsahuje unikátny vyvážený komplex bielkovín, cukrov a tukov, ktorý presne zodpovedá potrebám dieťaťa)
  • prevencia ochorení (znižuje riziko vzniku infekčných ochorení, riziko náhleho úmrtia dieťaťa, riziko detskej leukémie, obezity, diabetu II. typu a nesprávneho vývoja chrupu)
  • vplyv na psychomotorický vývoj (dojčené deti majú lepšie výsledky v inteligenčných testoch v detstve aj adolescencii)

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012