Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Podporte nás

Podporte Novorodeneckú kliniku M. Rusnáka LF SZU a UNB:

Príspevkom na Občianske združenie Nedonosené dieťa

Antolská 11, 851 07 Bratislava

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012

BIC: SUBASKBX

Banka: VÚB Banka

IČO: 30808421

DIČ: 2021487039


Občianske združenie je od roku 2001 registrované Komorou notárov ako prijímateľ 2% z daní.

Ako poukázať 2% z Vašich daní Občianskemu združeniu Nedonosené dieťa:

- zamestnanec

- fyzická osoba

- právnická osoba

Tlačivá pre darovanie 2%

- žiadosť o ročné zúčtovanie

- potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

- vyhlásenie

Dôležité termíny pre darovanie 2% z daní:

Do 15. februára 2022 - do tohto termínu je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Následne požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Do 31. marca 2022 - Podanie daňového priznania pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama a Podanie daňových priznaní právnickými osobami.

Do 30. apríla 2022 - Zaslanie poštou alebo doručenie Vyhlásenia a Potvrdenia o zaplatení dane pre zamestnanca, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ, na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012