Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Fyzická aktivita počas laktácie

Fyzická aktivita je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich ženské zdravie a zdravie rodičiek.

Mnohé mamičky sa obávajú, že po pôrode a počas dojčenia nebudú môcť cvičiť v rovnakej intenzite, na akú boli zvyknuté pred graviditou. Opak je pravdou. Pravidelná fyzická aktivita stredne ťažkej, prípadne aj vyššej intenzity niekoľkokrát do týždňa je možná, dokonca odporúčaná. S cvičením sa odporúča začať až po uplynutí šestonedelia, pozvoľne s pomalým zvyšovaním intenzity cvikov. V prípade dyskomfortu, bolesti alebo pocitu náhleho upchatia mliekovodov je potrebné zmierniť tempo, prípade fyzickú aktivitu prechodne prerušiť.

Aeróbne cvičenie v trvaní 45 min. denne 5-krát týždenne prináša dojčiacej matke mnoho pozitívnych vplyvov:

 • zlepšenie imunologického stavu matky, vyššia odolnosť voči baktériálnym a vírusovým infekciám
 • zlepšenie kardiovaskulárneho zdravia matky a prevencia chronických ochorení
 • zrýchlenie látkového metabolizmu
 • zníženie inzulínovej rezistencie
 • úprava lipidového profilu a zvýšenie hladiny HDL cholesterolu v krvi
 • v spojení s vyváženou a racionálnou stravou urýchľuje chudnutie po pôrode až o 0.5 kg za týždeň
 • blahodárny vplyv na psychosociálne zdravie matky
 • redukcia stresu
 • zvýšenie hladiny serotonínu, navodenie príjemných pocitov a priamy antidepresívny účinok.

Cvičenie stredne ťažkej intenzity neovplyvňuje zloženie materského mlieka, jeho množstvo ani rast dieťaťa. Pri porovnaní zloženia materského mlieka pred a po cvičení nie je rozdiel v hladinách minerálov, lipidov, imunoglobulínu A (IgA), laktoferínu ani lyzozýmov. V prípade excesívneho a vyčerpávajúceho cvičenia môže prechodne dôjsť k zvýšeniu hladiny kyseliny mliečnej a miernemu zníženiu IgA v mlieku. Táto zmena je však iba prechodná, s maximom 30-60 minút po cvičení, preto sa odporúča dojčiť minimálne 1 hodinu po fyzickej aktivite.

Dojčiaca matka, ktorá pravidelne športuje, by sa mala riadiť nasledujúcimi odporúčaniami:

 • pre zvýšenie komfortu dojčiacej matky pri cvičení odporúčame nadojčiť dieťa, prípadne mlieko odsať pred každým cvičením
 • počas športovej aktivity by mala matka nosiť pohodlnú, športovú podprsenku
 • dostatočný príjem tekutín pred, počas aj po cvičení
 • dojčiť s odstupom minimálne 1 až 1.5 hodiny po cvičení
 • dodržiavať zásady hygieny, pred dojčením si umyť prsníky, resp. sa osprchovať

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012