Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Polohy pri dojčení

Zmena polohy pri dojčení umožňuje rovnomerne vyprázdniť celý prsník, čo stimuluje tvorbu materského mlieka, predchádza zablokovaným mliekovodom a minimalizuje poranenia bradavky.

V závislosti od polohy pri dojčení dieťa vyprázdni ten kvadrant prsníka, ku ktorému smeruje jeho brada.

K najčastejšie využívaným polohám pri dojčení patria:

Poloha v sede – poloha Madony

Modifikovaná poloha Madony – asymetrická poloha

Bočná futbalová poloha

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012