Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Predpôrodná príprava na dojčenie a polohovanie novorodencov

Čo by ste mali vedieť o dojčení už pred pôrodom:
- význam dojčenia pre matku a dieťa
- najčastejšie využívané polohy pri dojčení
- znaky efektívneho dojčenia
- prvé prejavy hladu u dieťaťa
- masáže a odstriekavanie materského mlieka
- polohovanie a manipulácia s novorodencom podľa metód Evy Kiedroňovej

Kedy?
18.01.2023 o 13:30hod.

15.02.2023 o 13:30hod.

22.03.2023 o 13:30hod.

19.04.2023 o 13:30hod.

24.05.2023 o 13:30hod.

14.06.2023 o 13:30hod.

12.07.2023 o 13:30hod.

16.08.2023 o 13:30hod.

13.09.2023 o 13:30hod.

11.10.2023 o 13:30hod.

15.11.2023 o 13:30hod.

13.12.2023 o 13:30hod.

Kde? Malá kongresová sála (vstupná hala, nad bufetom, 2. poschodie)

Info o dojčení nájdete tu

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012