Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Monitor dychu

Počas prvého roku života môže u dieťatka dôjsť k nepravidelnému dýchaniu alebo až k jeho zástave z rôznych príčin. SIDS – Sudden infant death syndrome je syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia dojčiat, spojeného so spánkom, pričom sa nepodarí zistiť inú príčinu smrti.

Rizikové faktory SIDS

 • predčasne narodené deti
 • súrodenci detí so SIDS
 • fajčenie v rodine, poloha na bruchu, prehriatie

Ako pomáha monitor dychu?

Monitor dychu sníma dychové pohyby dieťaťa, pri každom nádychu dieťaťa bliká zelená kontrolka. Pri zaznamenaní život ohrozujúceho spomalenia alebo nepravidelnosti dýchanie,či apnoickej pauzy, sa spustí zvukový a optický alarm. Ak sa novorodenec nenadýchne do 20 sekúnd, alebo ak dychová frekvencia poklesne pod 10 nádychov za minútu, spustí sa alarm.

Systém zahŕňa monitorovaciu platňu snímajúcu dýchacie pohyby dieťaťa, ktorá je umiestnená medzi matracom a dnom postieľky. Nie je v priamom kontakte s dieťaťom, nijako neobmedzuje jeho pohyb ani spánok. Spojovací kábel je pripevnený k zábradliu postieľky, takže nehrozí riziko uškrtenia dieťaťa.

Čo ovplyvňuje správne fungovanie monitora?

 • falošne pozitívny alarm: chybný senzor, zlý napájací zdroj, povrchné dýchanie alebo nekľud dieťaťa, rušiace zdroje v okolí monitora
 • falošne negatívny alarm (žiadne spustenie alarmu pri možnej ohrozujúcej situácii): hrubý matrac, pri jazde autom alebo v kočíku (apnoe monitory s podmatracovými senzormi), pri kontakte postieľky s predmetom, ktorý nie je v pokoji.

Čo robiť pri spustení alarmu?

 1. Nepanikárte a skontrolujte bábätko!
  • Dýcha dieťa? Dvíha sa mu hrudník?
  • Má dieťa normálnu farbu? Je ružové?
  • Aké má svalové napätie? Hýbe sa?
 2. Ak dieťa dýcha...
  • skontrolujte polohu a funkčnosť monitora
 3. Ak dieťa nedýcha...
  • zdvihnite dieťa z postieľky a jemne mu pošúchajte chrbát a stimulujte (stláčajte) chodidlá, netraste prudko s bábätkom!
  • ak sa po taktilnej stimulácii nenadýchne, začnite kardiopulmonálnu resuscitáciu a následne volajte 112/155!

Ako si môžte požičať monitor dychu?

Novorodenecká klinika M. Rusnáka SZU a UNB od roku 2010 spolupracuje s Nadáciou Križovatka, ktorá pomáha vybaviť slovenské nemocnice a monitorom dychu Babysense. Na základe tejto spolupráce zároveň poskytuje tieto prístroje na zapožičanie po prepustení z nemocnice :

 • Monitor dychu si môžete zapožičať/vrátiť na sekretariáte Novorodeneckej kliniky, Antolská 11, 3. poschodie, v pracovných dňoch od 12:00 - 14:00 hodiny
 • Monitor dychu sa zapožičiava na dobu minimálne 6 mesiacov v sume 46,80 € v hotovosti. V prípade záujmu je možné zapožičanie predĺžiť formou dodatku na 3 mesiace (v cene 24,0 €) alebo 6 mesiacov (v cene 48 €).
 • Pri navrátení je nutné doniesť so sebou zmluvu o výpožičke, resp. aj potvrdenie o predĺžení vypožičania.

Pri akýchkoľvek problémoch s monitorom dychu kontaktujte sekretariát Novorodeneckej kliniky (02/6867 2664)

Cenník aktualizovaný 1. 2. 2022

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012