Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Psychologická podpora matiek (rodičov)

Psychologická podpora matiek (rodičov) a sprevádzanie so psychologičkou a psychoterapeutkou
Mgr. Zuzanou Navrátilovou, PhD.

Čo ponúkame:
- sprevádzanie a psychologická podpora ženám, matkám a rodičom počas celého obdobia pobytu
v nemocnici pred, počas a po pôrode,
- sprevádzanie náročným obdobím adaptácie na situáciu predčasného pôrodu a zvýšenú starostlivosť
o predčasne narodené dieťatko,
- psychická podpora a psychoedukácia počas pobytu dieťatka na JVSN a JIS,
- pomoc pri zvládaní situácie psychickej a fyzickej separácie od svojho dieťatka,
- podpora pri spracovaní prirodzene sa objavujúcich emócií ako sú bezmocnosť, smútok, strach,
obavy, výčitky, hnev...,
- podpora pri vytváraní si vzťahovej väzby rodič-dieťa,
- smútková práca a poradenstvo po strate dieťatka,
- pomoc s otázkami a situáciami, s ktorými sa ako rodič predčasne narodeného dieťatka stretávate.

Som klinická psychologička, psychoterapeutka. Pôsobím a pomáham matkám (rodičom) na
Novorodeneckej klinike M. Rusnáka SZU a UNB a ako konziliár na I.Gynekologicko-pôrodníckej klinike
LFUK a UNB, v nemocnici Sv. Cyrila a Metoda UNB Bratislava.
Viac informácií u Mgr. Zuzany Navrátilovej, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012