Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Prepustenie novorodenca do domácej starostlivosti

Vaše bábätko môže byť prepustené do domácej a ambulantnej starostlivosti v prípade, ak:

  • priebeh popôrodnej adaptácie dieťaťa ani realizované vyšetrenia nevyžadujú ďalšie predĺženie hospitalizácie na novorodeneckom oddelení
  • ak si intenzita a dynamika vývoja novorodeneckej žltačky (klinické príznaky, hodnoty bilirubínu) nevyžaduje liečbu alebo ďalšie sledovanie na oddelení
  • bábätko si dokáže udržať stabilnú telesnú teplotu
  • nie sú prítomné známky ohrozenia zdravotného stavu ( infekcie, vrodené vývojové chyby a pod.)
  • povinné skríningové vyšetrenia boli vykonané podľa príslušných usmernení Ministerstva zdravotníctva SR (vrátane odberu suchej kvapky krvi najskôr po 72 hodinách od narodenia)
  • ak novorodenec dokáže dostatočne piť, stravu toleruje, začína vyrovnávať hmotnostný úbytok po narodení, pravidelne močí a mal stolicu minimálne 1x počas hospitalizácie
  • ste boli zaučená do starostlivosti o Vaše dieťa, najmä pokiaľ ide o význam a techniku dojčenia, resp. ak zo závažných dôvodov dojčiť nemôžete, boli ste kvalifikovane informovaná o najvhodnejšej náhrade výživy a spôsobe kŕmenia dieťaťa
  • ak sú prítomné rizikové faktory – sociálne, rodinné a iné, prepustenie dieťaťa do domácej starostlivosti bude riešené v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
  • máte vybraného všeobecného lekára pre deti a dorast

Pre bližšie informácie o minimálnych kritériách prepustenia zdravého donoseného novorodenca do domácej starostlivosti odporúčame stránku Neonatologickej sekcie SPS SLS: http://slovenskaneonatologia.sk/odporucania

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012