Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Akcesórna mliečna žľaza

Výskyt:

  • axilárne (v podpazuší) na jednej, alebo aj na obidvoch stranách
  • na začiatku dojčenia
  • menej často aj počas dojčenia

Prejavuje sa bolestivým naliatím, zatvrdnutím a začervenaním prídavnej mliečnej žľazy, ktorú môžu mať niektoré ženy ako pozostatok embryonálneho vývoja. Najčastejšie je nad úponom veľkého prsného svalu. Pod kožou je mliečna žľaza, ktorá reaguje na hormonálne zmeny na začiatku alebo počas dojčenia rovnako ako tá, ktorá je normálne uložená v prsníkoch.

Liečba:

Chladenie (studené obklady, alebo chladivé vrecká).

Pri pretrvávaní ťažkostí sa odporúča návšteva lekára a ultrazvukové vyšetrenie.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012