Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Zablokované mliekovody


Zablokovaný mliekovod vzniká v miestach nahromadenia materského mlieka. Zvyčajne je lokalizovaný v jednotlivých častiach (kvadrantoch) prsníka a je výsledkom nevyprázdneného mliekovodu.

Prejavuje sa lokálnym zatvrdnutím prsníka so začervenaním kože.

Začervenanie má trojuholníkovitý tvar s vrcholom pri bradavke.

Uvoľnenie zablokovaného mliekovodu sa dá zväčša zvládnuť konzervatívne:

  • pred začiatkom terapie je nevyhnutné posúdiť techniku a frekvenciu dojčenia, stav bradaviek, poranenia bradaviek.
  • stav môže negatívne ovplyvniť chýbajúci Let-down Reflex v dôsledku nedostatku spánku a stresu a psychické faktory ovplyvňujúce stav matky.

Manažment dojčenie (Čo robiť?):

  • pravidelné vyprázdňovanie prsníkov – manuálne alebo mechanicky odsávačkou, podporované masážami prsníkov podľa Plata Rueda alebo Marmeta pred odstriekaním mlieka
  • zvýšením frekvencia dojčenia
  • priloženie dieťaťa k prsníku začíname najskôr na nepostihnutej strane (spustenie oxytocínového reflexu), a až potom na strane postihnutej
  • jemnou masážou postihnutého miesta smerom k bradavke pred alebo počas dojčenia
  • prikladanie dieťaťa tak, aby brada dieťaťa smerovala nad zablokovaný mliekovod
  • pred dojčením aplikujeme na prsníky teplé obklady, po dojčení studené
  • pri bolesti odporúčame podávanie analgetík (paracetamol, ibuprofen)
  • ak príznaky neustúpia po 48 hodinách a pridá sa teplota nad 38°C, je nevyhnutné kontaktovať lekára (riziko mastitídy – zápalu prsníka)

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012