Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Iniciálne naliatie prsníkov

Tvorba materského mlieka je sprevádzaná výrazným prekrvením prsníkov (v prsníkoch cirkuluje viac krvi a lymfy) a hromadením materského mlieka v mliečnej žľaze, v dôsledku čoho dochádza k opuchom prsníkov. Tento prechodný stav, v literatúre označovaný ako iniciálne naliatie prsníkov sa objavuje na 3. – 5. deň po pôrode, u niektorých žien však až na 9. – 10. deň. Trvá 2 – 3 dni.

Matka môže mať pocity tepla v prsníkoch, hmatá si v nich uzlíky a hrčky. Prsníky sú začervenané, materské mlieko z prsníkov neodteká (opuch stlačí mliekovody). Môže byť prítomná aj mierne zvýšená teplota.

Oba prsníky sú bolestivo naliate, opuchnuté, napäté, je prítomná zvýšená citlivosť. Pod kožou sú viditeľné rozšírené cievy, prsníky sú zväčšené.

Iniciálne naliatie prsníkov je vždy na oboch prsníkoch.

Je to bežný fyziologických proces v úvodnom období laktácie.

Dôsledky výrazného iniciálneho naliatia prsníkov pre dojčenie:

• ťažkosti pri prikladaní dieťaťa k prsníku

• poranené bolestivé bradavky

• nedostatočná tvorba materského mlieka vplyvom nahromadeného materského mlieka v mliečnej žľaze

• včasné odstavenie od dojčenia

Správny manažment dojčenia (časté a správne prikladanie v správnej polohe) je najlepšia prevencia problémov, ktoré vznikajú v úvodnej fáze dojčenia.

Nevyhnutné je časté vyprázdňovanie prsníkov!

Pre prvé dni po pôrode platí: čím viac je dieťa prikladané k prsníku, tým menej problémov.

Kontakt koža na kožu a ošetrovanie dieťaťa systémom rooming-in zohrávajú významnú úlohu pri zvládaní úvodných problémov pri dojčení.

Manažment dojčenia (Čo robiť?):

Časté opakované dojčenie v správnej polohe aj v noci

Podpora uvoľňovania a vypudzovania materského mlieka

Pred dojčením

 • teplé obklady 5 minút alebo sprcha (aplikácia tepla podporuje odkvapkávanie materského mlieka)
 • jemná masáž prsníkov – masáž podľa Marmeta (špičky troch prostredných prstov ruky dajte za hranicu dvorca a jemným krúživým pohybom masírujte oblasť tesne za dvorcom; prsty posúvajte po obvode celého dvorca)
 • jemné odstriekanie prvých kvapiek materského mlieka manuálne
 • reverse pressure softening („kvetinková“) masáž bradavky
 • správna poloha dieťaťa a matky pri dojčení

Masáž podľa Marmeta

Reverse pressure softening (RPS) masáž

Dojčenie

 • efektívne dojčenie podľa potrieb dieťaťa (8 - 12x/24h), bez obmedzenia
 • spustenie oxytocínového reflexu pred dojčením (masáž medzi lopatkami, a jemne prejsť prstami cez bradavku
 • prípadne ponúknuť na jedno dojčenie obidva prsníky
 • nepodávať dieťaťu žiadne tekutiny ani čaj
 • nepoužívať cumle

Používanie klobúčikov je v tejto fáze dojčenia neefektívne, skôr situáciu ešte zhorší. Odstriekavanie prsníkov sa odporúča len v prípade, ak dieťa nedokáže zachytiť bradavku a efektívne sať.

Po dojčení

 • vlažné obklady – 2-3x denne 20 minút
 • alternatívne metódy (tvarohové obklady, obklady z kapustových listov, bylinkové čaje) a podávanie oxytocínu zmierňuje ťažkosti, ale nie edém (opuch) prsníkov. Ich účinok nie je založený na vedeckých dôkazoch (Snowden et al., 2001)
 • pri bolesti alebo teplote podpora liekmi - protizápalové lieky (paracetamol, ibuprofen) – zmiernia opuch a pôsobia analgeticky (zmiernia bolesť)
 • pozor na nadmerný prísun tekutín (nad 2,5l denne)

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012