Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Poranenia bradavky

Bolestivé bradavky a ragády sú najčastejšou príčinou prerušenia a predčasného ukončenia dojčenia.

Porušenie povrchovej kožnej vrstvy bradavky (otvorená ranka, odrenina) sa môže byť s infekciou (s bielym alebo hnisavým povlakom) alebo bez infekcie.

V popredí je bolesť pri prisatí dieťaťa, na bradavke a dvorci rana, začervenanie a opuch.

Najčastejšie sú následkom nesprávnej polohy pri dojčení alebo nesprávneho priloženia na prsník, preto maximálnu pozornosť je treba venovať správnemu priloženiu.

Príčina môže byť:

 • krátka uzdička pod jazykom, anatomické variácie v ústach dieťaťa, poloha jazyka pri satí
 • ploché a vtiahnuté bradavky a správnosť používania pomôcok pri dojčení (klobúčik, pumpa na odstriekavanie materského mlieka)

Manažment dojčenia (Čo robiť?)

 • jemné odstriekanie pred priložením na zmäkčenie dvorca (manuálne)
 • dojčiť z nepostihnutej strany a postihnutú nechať voľne na vzduchu
 • nechať zaschnúť odstriekané mlieko na dvorci medzi dojčením
 • niekedy je potrebné prestať dojčiť na poranenej strane a jemne odstriekať manuálne alebo odsávačkou.
 • zmena polohy pri dojčení, iná ako tá pri ktorej poranenie vzniklo (napr. futbalová na modifikovanú)
 • pri bolestivej veľkej otvorenej ragáde jemné manuálne odstriekavanie do zhojenia ragády
 • NEPOUŽIVAT klobúčiky – mohlo by to spôsobiť ďalšie poškodenie bradavky
 • použiť adekvátnu lokálnu liečbu
 • odporúčame tzv. vlhké hojenie rán
 • poranenú bradavku jemne umývať vodou
 • potrieme poranené miesto odstriekaným materským mliekom a necháme ho na dvorci zaschnúť
 • lokálne aplikujeme na poranenie hrubú vrstvu lanolínu alebo vazelíny
 • NEPOUŽÍVAŤ lokálne antiseptiká najmä tie obsahujúce alkohol (sú bolestivé pre matku, a môžu meniť chuť mlieka dieťaťu).
 • „donut“ vložky do podprsenky (poranená bradavka je chránená, nezotrie sa vrstva lanolinu). Na Slovensku sa nedajú kúpiť komerčne vyrábané. Môžete si ich vyrobiť samé z kusu látky alebo gázy. Prípadne vystrihnite kruhový otvor do hrubých vložiek do podprsenky, dajte 3 kusy na seba, obviažte ich prubanom alebo obväzom)
 • v prípade dlhodobého nehojenia ragády (viac ako 7 dní) je potrebná konzultácia s lekárom na vylúčenie infekcie
 • použitie perorálnych liekov na zmiernenie bolesti (paracetamol, ibuprofen)

„Donut“ vložky do podprsenky

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012