Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Dojčenie po prepustení do domáceho prostredia

Frekvencia dojčenia by mala byť prispôsobená novorodencovi – mal by byť dojčený „na požiadanie“.

Dojčené deti majú tú výhodu, že je pre nich mlieko vždy pripravené.

Matka môže zlepšiť spustenie toku materského mlieka masážou prsníkov pred dojčením. Masáž podľa Plata Rueda)

Na zlepšenie vypudzovania materského mlieka je vhodná oxytocínová masaž (masáž chrbta medzi lopatkami vsede) pred dojčením.

Dieťa je dojčené 8-12x za deň. V priebehu dojčenia zmeny rýchlych sacích pohybov na pomalé rytmické satie. Matka by nemala uspokojovať satie náhradami – cumeľ (iná technika satia, dieťa je zmätené).

Matka môže stimulovať laktáciu odstriekaním materského mlieka po dojčení.

Od 3. dňa pri dostatku materského mlieka je možné dojčiť pri jednom dojčení iba z jedného prsníka (aj 40 minút), dieťa si tak vypije aj zadné tučnejšie kalorickejšie mlieko, ktoré ho zasýti. Ale sú deti, ktoré pri jednom dojčení po odgrgnutí matka musí priložiť aj na druhý prsník.

Plne dojčené dieťa môže mať rôznu frekvenciu stolíc. Môže mať stolicu niekoľkokrát za deň (pri každom prebalení) ale aj 1krát za týždeň. Stolica je od 3 dňa už prechodná zelenohnedá (črevo je už očistené od čiernej smolky) a na konci prvého týždňa je žltá (farbou aj konzistenciou pripomína praženicu).

Má 6-8 premočených plienok denne, moč je číry, jasnožltý.

Popôrodný hmotnostný úbytok vyrovnáva na 10. deň života.

Matky by mali vedieť aspoň 3 polohy pri dojčení, aby boli prsníky rovnomerne vyprázdňované a aby mohli pri poraneniach bradavky vzniknutých v jednej polohe použiť inú.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012