Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Dojčenie v prvých dňoch

Matka s novorodencom sú spoločne ako nedeliteľná dvojica ošetrovaní v systéme ROOMING-IN. Ten je zásadný pre iniciáciu laktácie. Matka a dieťa zostávajú spolu po celý deň a noc. Matky sa naučia rozpoznávať a reagovať na signály svojich detí. Celodenný kontakt podporuje vzťahovú väzbu matka-dieťa a umožňuje dojčenie podľa potreby dieťaťa.

Dôležitý je intenzívny kontakt koža na kožu. Zo strany zdravotníckeho personálu podpora vzájomného vzťahu matky a dieťaťa, pomoc pri prvom prikladaní na prsník a pri dojčení.

Matka by mala reagovať na prvé signály hladu svojho dieťaťa. Dieťa by mala prebaliť a priložiť bez zavinovačky (aby medzi telom matky a dieťaťa neboli zbytočné bariéry), aby bol kontakt medzi matkou a dieťaťom tesný a aby sa dieťa mohlo cítiť bezpečne.

Matka by mala byť v pohodlnej polohe. Dieťa by malo byť prikladané v správnej polohe v úzkom kontakte svojho bruška s telom matky. Tvárou otočenou k matke. Ústa dieťaťa sú vo výške bradavky matky. V prvých dvoch dňoch je dobré počas jedného dojčenia vystriedať oba prsníky kvôli efektívnej stimulácii laktácie. Dieťa je priložené na prsník – ústa má široko otvorené, pery vyšpúlené, bradavka smeruje na sací bod v ústach dieťaťa (prechod tvrdého v mäkké podnebie).

Dieťa začína sať. V úvode dojčenia sú sacie pohyby dieťaťa rýchle a krátke = stimulácia laktácie, až mlieko začne tiecť je satie pomalšie a hlbšie. Oba cykly sa rytmicky počas jedného dojčenia striedajú. Dieťa si robí medzi nimi príležitostné prestávky. Matka môže dieťa jemne stimulovať. Po prestávke začne dieťa sať znovu so striedaním cyklov. Rytmické satie by matku nemalo bolieť. Matka niekedy počuje jemné prehĺtanie dieťaťa, dieťa má vlhké pery, v kútiku úst môže vidieť vytekajúce mlieko. Prsníky sa počas dojčenia postupne vyprázdňujú, po dojčení sú mäkké. Matka pociťuje sťahy maternice. Dieťa je po dojčení spokojné, uvoľnené, má uvoľnené ruky.

Každé dieťa je iné. Má iný temperament. Aj každá mamička je iná, s iným začiatkom laktácie. Sú novorodenci, ktorí sa zasýtia počas dojčenia na jednom prsníku. A sú aj takí, ktorí dlho pijú na jednom aj druhom prsníku. Dojčenie na jednom prsníku by malo v prvých dvoch dňoch trvať do 15 minút, potom priložiť na druhý prsník kvôli stimulácii.

V prvých 10 hodinách po pôrode sa dieťa prisaje v rámci fyziologickej popôrodnej adaptácie (v období oddychu, kedy sa aj novorodenec musí vyrovnať s pôrodom) možno 1-2krát. Oddychujúce dieťa sa často nepodarí zobudiť (ani sestričke). Matka by si mala začať stimulovať laktáciu ručným odstriekaním každé 3 hodiny. Prispeje to k dobrému naštartovaniu laktácie.

Po období oddychu prichádza fáza aktivity. V tejto fáze je dieťa bdelé a matka reaguje pohotovo na signály jeho hladu. Môže sa stať, že dieťa je hladné už po hodine od posledného dojčenia. Časté prikladanie na dojčenie je v úvodných fázach dojčenia kľúčové a rozhodujúce pre dojčenie. Dieťa pije 8-14 krát za deň.

V prvých dňoch má dieťa žalúdok veľkosti čerešne (jeho kapacita je 2-5ml). Túto kapacitu pokryje matka produkciou kolostra. Postupne sa kapacita žalúdka zväčšuje a zväčšuje sa prirodzene aj produkcia materského mlieka. Produkcia mlieka je dostatočná na naplnenie kapacity žalúdka.

Známkou dostatočnej produkcie materského mlieka a dostatočným príjmom pre dieťa je:

  • hmotnostný úbytok po pôrode do 10%
  • tvorba moču, ktorý môže byť v prvých dňoch zafarbený do ružova alebo oranžova (vyplavené soli z obličiek)
  • pravidelné vyprázdňovanie smolky

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012