Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Aktivity

Občianske združenie Nedonosené dieťa sa podieľa na zakúpení prístrojov, zdravotníckych pomôcok a odbornej literatúry, edukácii personálu a príprave podujatí zameraných na problematiku predčasne narodených detí, zdravotníkov a rodičov.

Prístroje:

 • prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu
 • prístroje na podpornú ventiláciu
 • monitory vitálnych funkcií
 • laminoflow na prípravu infúznych roztokov
 • prístroje na liečbu novorodeneckej žltačky
 • dávkovače roztokov
 • inkubátory
 • výhrevné postieľky

Skvalitnenie ošetrovateľskej starostlivosti :

 • polohovateľné kreslá pre matky
 • zakúpenie pomôcok na správne polohovanie
 • nábytok
 • špeciálne fľaše a cumlíky pre najmenších
 • deky, kryty na inkubátory
 • podpora dojčenia (zakúpenie elektrických odsávačiek)
 • roztoky do analyzátora materského mlieka

Edukácia a získanie certifikátu :

 • koncept bazálnej stimulácie
 • pracovisko podporujúce dojčenie
 • školiace pobyty na zahraničných pracoviskách

Odborná literatúra:

 • najnovšia domáca a zahraničná literatúra z oblasti starostlivosti o novorodenca

Podpora rodičov:

 • spoluorganizácia podujatí pre rodiny predčasne narodených detí: Medzinárodný deň detí, Purpurové srdce

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012