Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

O nás

Občianske združenie Nedonosené dieťa vzniklo v roku 1997 na základe iniciatívy zamestnancov a rodičov detí hospitalizovaných na Novorodeneckej klinike Mikuláša Rusnáka v Bratislave.

Občianske združenie sústreďuje svoje aktivity na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti nielen zakúpením prístrojov a pomôcok pre nezrelých a chorých novorodencov, ale aj zvyšovaním kvalifikácie personálu, ktorý sa o nich s láskou stará. Spolupracujeme s celoslovensky pôsobiacim občianskym združením malíček aj pri príprave podujatí pre zdravotníkov a rodičov predčasne narodených detí.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012