Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Test SMA a TREC/KREC

Prvé dni po narodení bábätka si rodičia užívajú. Zároveň ich však môžu prepadnúť obavy, či je ich ratolesť naozaj v poriadku.

Možnosti dnešnej modernej vedy spočívajú aj v schopnosti upozorniť na možné zdravotné problémy dieťatka skôr, ako nastanú.

Prečítajte si viac o dvoch unikátnych genetických testoch v rámci diagnostiky novorodencov BabyLab: Test bezpečnosti očkovania (TREC KREC) a Test spinálnej svalovej atrofie (SMA).

Oba testy si môžete za zvýhodnenú cenu priamo objednať tu: https://sk.lab.online/test-bezpecnosti-ockovania-test-spinalnej-svalovej-atrofie

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012