Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Test SMA a TREC/KREC

Prvé dni po narodení bábätka si rodičia užívajú. Zároveň ich však môžu prepadnúť obavy, či je ich ratolesť naozaj v poriadku.

Možnosti dnešnej modernej vedy spočívajú aj v schopnosti upozorniť na možné zdravotné problémy dieťatka skôr, ako nastanú.

Prečítajte si viac o dvoch unikátnych genetických testoch v rámci diagnostiky novorodencov: https://www.unilabs.sk/aktuality/zavedenie-noveho-laboratorneho-genetickeho-vysetrenia-trec-krec a https://www.unilabs.sk/media/2021/12/1/5/letak-sma-lekari-a5.pdf.

Odber je po dohovore možné realizovať spolu s povinným skrínigom metabolických ochorení na našej klinike.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012