Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Skríning vrodenej CMV infekcie

Na 150 novorodencov pripadá 1 dieťa s vrodenou cytomegalovírusovou (CMV) infekciou, čo robí z CMV infekcie najčastejšie sa vyskytujúcu vrodenú vírusovú infekciu.

Jeden zo 750 novorodencov trpí v dôsledku CMV infekcie trvalým poškodením. Asi u 90% novorodencov prebieha vrodená CMV infekcia bezpríznakovo. Príznaky vrodenej CMV infekcie môžu byť nešpecifické, od predčasného narodenia a nízkej pôrodnej hmotnosti, popôrodnej žltačky a zníženého množstva krvných doštičiek až po vážne poškodenie pľúc, pečene, sleziny a vrodenú poruchu sluchu.

Asi 30 – 50 % novorodencov s klinickými prejavmi vrodenej CMV infekcie a asi 8 – 12% bez iných klinických prejavov CMV infekcie má po narodení poruchu sluchu rôzneho stupňa, jednostrannú alebo obojstrannú. Porucha sluchu spôsobená vrodenou CMV infekciou sa všask môže objaviť aj neskôr, s odstupom 2 a viac rokov od narodenia.

Na Slovensku je univerzálny skríning sluchu u novorodencov daný legislatívou od 1. 5. 2006. Každý novorodenec obsolvuje po narodení povinné vyšetrenie sluchu – vyšetrenie otoakustických emisií priamo v pôrodnici. Deti, ktoré skríningom neprešli, môžu byť cielene vyšetrené na vrodenú CMV infekciu.

Asi u 33 – 50 % detí sa však porucha sluchu spôsobená vrodenou CMV infekciou vyvinie neskôr v predškolskom a školskom veku, preto ich novorodenecký skríning sluchu nemusí zachytiť a nebývajú na CMV infekciu po narodení vyšetrené. Nové laboratórne metódy umožňujú relatívne jednoduchým, bezbolestným a spoľahlivým spôsobom vyšetriť CMV zo slín, PCR metóda má až 97 % úspešnosť.

Vášmu dieťaťu ponúkame možnosť vyšetrenia vrodenej CMV infekcie odberom zo slín, bez ohľadu na prítomnú alebo neprítomnú poruchu sluchu po narodení, aby sme dokázali čo najskôr diagnostikovať prípadné ochorenie a komplikácie spôsobené vrodenou infekciou týmto vírusom, vrátane skoršej diagnostiky možnej poruchy sluchu.

V prípade, že sa u Vášho dieťaťa potvrdí cytomegalovírusová infekcia, budete o výsledku informovaný. S výsledkom potvrdzujúcim CMV infekciu je potrebné hlásiť sa u rajónneho pediatra, ktorý má dieťa v starostlivosti. Váš pediater vás následne odošle na konzultáciu k špecialistovi v odbore infektológia, ktorý na základe klinických prejavov infekcie a možných rizík nežiadúcich účinkov zváži prípadnú potrebu liečby u Vášho dieťaťa. Ako rodič sa budete môcť rozhodnúť, či si želáte, aby Vaše dieťa podstúpilo liečbu na vrodenú CMV infekciu.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012