Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Oddelenie fyziologických novorodencov

Na oddelení zabezpečujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť
približne 3000 fyziologickým novorodencom ročne. Našou snahou je
podporiť úspešné naštartovanie obetavého a intuitívneho materstva
a jeho kľúčového faktoru - dojčenia.


Po pôrode je priamo na pôrodnej sále, pri dobrom klinickom stave
dieťaťa, umožnený bonding po dobu 2 hodín, pri prítomnosti ďalšej
osoby (otec, príbuzný). Po 2 hodinách sú matka aj novorodenec
prevezení na oddelenie šestonedelia. Na izbe je pre každého
novorodenca k dispozícii vlastná postieľka vybavená prístrojom na
monitorovanie dychu Baby Sense. Bábätko s nižšou pôrodnou
hmotnosťou je uložené do vlastnej výhrevnej postieľky.


Matka a novorodenec sú na našom oddelení ošetrovaní spoločne
počas dňa aj noci v systéme rooming-in. Tento systém podporuje
vzťahovú väzbu matka-dieťa, je mimoriadne dôležitý pre pochopenie
signálov dieťaťa a uspokojovanie jeho potrieb, umožňuje dojčenie na
požiadanie a správne naštartovanie laktácie.

Hlavným poslaním nášho oddelenia je:

  • zabezpečiť špecializovanú starostlivosť o fyziologických novorodencov
  • zabezpečiť, aby pri prepustení bolo čo najväčšie percento novorodencov plne dojčených, keďže materské mlieko je svojím zložením unikátnou a najideálnejšou výživou pre každé dieťa
  • včasné odhalenie odchýlok od fyziologickej popôrodnej adaptácie, odhalenie prípadných vrodených vývojových chýb
  • realizácia skríningových vyšetrení

Podmienkou prepustenia je dobrý klinický stav novorodenca, klinicky
nevýznamná žltačka, nastupujúca laktácia, zastavenie hmotnostného
úbytku novorodenca a absolvovanie skríningových vyšetrení.

Oddelenie fyziologických novorodencov je súčasťou oddelenia
šestonedelia. Oddelenie šestonedelia má:
- 9 nadštandardných 2 lôžkových izieb s vlastnou kúpeľňou a WC
- 10 štandardných 2-3 lôžkových izieb so spoločnou kúpeľňou a WC
pre 2 izby.
Návštevy sú umožnené priamo na izbách počas návštevných hodín od
15:00 – 17:00 hodiny so súhlasom zdravotníckeho personálu a
rešpektom súkromia každej matky na viaclôžkových izbách.

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012