Novorodenecká klinika Petržalka Antolská

Ambulancia pre rizikových novorodencov

Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť a systematické sledovanie našich predčasne narodených pacientov a novorodencov s rizikovými faktormi pred pôrodom, počas pôrodu alebo po narodení.

 • hlavným poslaním ambulancie je včasné odhalenie a liečba prípadných porúch rastu a vývinu našich pacientov po prepustení
 • tím ambulancie tvorí skúsený lekár a sestra novorodeneckej kliniky a detský neurológ
 • náplň práce v ambulancii pre rizikových novorodencov nie je totožná s prácou všeobecného lekára pre deti a dorast
 • ročne sledujeme približne 400 pacientov
 • dispenzarizujeme deti do 3. roku života
 • zabezpečujeme komplexný prístup k našim pacientom so zhodnotením výsledkov vyšetrení u jednotlivých špecialistov (oftalmológ, kardiológ, pneumológ, chirurg, ortopéd, logopéd, klinický psychológ, špecialista v detskej ultrasonografii, genetik a ďalších) s následnou cielenou liečbou vrátane rehabilitácie
 • poskytujeme podporu a poradenstvo celým rodinám v úzkej spolupráci s OZ malíček
 • sledovanie vývinu rizikových novorodencov predstavuje cennú spätnú väzbu pre celý kolektív kliniky
 • Počas pandémie COVID-19 Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB funguje v sprísnenom hygienicko-epidemiologickom režime. Dieťa môže na vyšetrenie sprevádzať iba jeden zákonný zástupca s povinnosťou prekrytia tváre respirátorom, pri dodržaní podmienok OTP - s kompletným očkovaním, s platným testom (antigénový test do 48 hodín, PCR test do 72 hodín) alebo s potvrdením o prekonaní infekcie COVD-19 nie viac ako pred 180 dňami. Pri plánovaní pozvánok uprednostňujeme najrizikovejších pacientov (s pôrodnou hmotnosťou pod 1500 g a závažnými komplikáciami zdravotného stavu). Prosíme rodičov detí dodržať čas na pozvánke a ohlásiť odvolanie návštevy pri akýchkoľvek prejavoch respiračného ochorenia dieťaťa alebo rodiča.

Ordinačné hodiny:

Po 10:00 - 12:00 prim. MUDr. Irena Dobišová

Ut 08:30 - 12:30 MUDr. Mária Pavelková

St 08:30 - 12:30 prim. MUDr. Ľubica Pejhovská

Št 08:30 - 12:30 MUDr. Daniela Pivarníková

Pi 10:00 - 12:00 prim. MUDr. Irena Dobišová

 • sestra: Alena Jankovičová
 • odbery biologického materiálu od 08:00 - 10:00 u objednaných pacientov
 • nájdete nás v Poliklinike Antolská, prízemie, č. d. 6., tel. č. 02/6867 2516
 • detský neurológ: MUDr. Zuzana Závodská, tel. č. 02/6867 2518

Kontakty

Novorodenecká klinika Mikuláša Rusnáka LF SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 851 07 Bratislava 5

Prednosta:

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

tel.: 02/6867 2001

Zástupca prednostu

MUDr. Ľubica Pejhovská

tel: 02/6867 2326

Vedúca sestra:

Mgr. Mária Hermanová

tel: 02/6867 2679

Sekretariát:

tel: 02/6867 2664

Oddelenia:

Fyziologickí novorodenci

tel: 02/6867 2688

Jednotka intermediárnej a intenzívnej starostlivosti (JIS)

tel: 02/6867 2715

Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodenca (JVSN)

tel: 02/6867 2680

Ambulancia pre rizikových novorodencov

tel.: 02/6867 2516

Psychológ

Mgr. Zuzana Navrátilová, PhD., navratil.zuzana@gmail.com

Občianske združenie Nedonosené dieťa

IBAN: SK97 0200 0000 0001 7383 8012